Brede School Terschelling

Duurzaam van kinds af aan

De Brede School, waar leerlingen van obs Prinses Margrietschool en cbs Ds. Vossersschool les krijgen, is voorzien van extra isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en lage temperatuur vloerverwarming.

Deel:

Succesverhalen info:

In 2013-2014 is de Brede School gebouwd. Leerlingen van de obs Prinses Margrietschool en cbs Ds. Vossersschool op West-Terschelling krijgen nu onder één dak les. De doelstelling is om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. Dit sluit aan bij de duurzame ambities van de Waddeneilanden om in 2020 zelfvoorzienend te zijn. En niet minder belangrijk, met een duurzaam schoolgebouw raken kinderen vertrouwd met het thema duurzaamheid. Om de doelstelling te kunnen realiseren is subsidie verkregen vanuit het Waddenfonds. Het extra geïsoleerde gebouw is voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en lage temperatuur vloerverwarming. www.basisonderwijsterschelling.nl

Stichting Beheer Schoolgebouwen gaat over het gebouw. Dus voor vragen over het gebouw kan er contact met hun worden opgenomen.

 
Contact
Partners in dit project
    Documenten bij dit project
       

      Meer: