DUMAVA Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed
EIA Energie Investerings Aftrek
ISDE Investerings Subsidie Duurzame Energie
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
KlimOp, Verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed Fryslân
TEK Tegemoetkoming Energie Kosten