Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

€5000 voordeel bij aanschaf van een e-bus of e-bestelauto

Bent u ondernemer en koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

Deel:

Subsidieregelingen info:

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voorwaarden

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt. In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.

Bedrijfsautolijst SEBA

Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto's. Daarvan is bij ons bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's. We hebben de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden. Bekijk de Bedrijfsautolijst SEBA

Meer informatie over SEBA? Kijk op de site van RVO!

U komt naast de SEBA mogelijk ook in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook een oplaadpunt komt in aanmerking voor MIA!

 
Contact
 •  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 •  Croeselaan 15,  3521 BJ Utrecht
 •  +31 (0) 88 042 42 42
 •  klantcontact@rvo.nl
Partners in dit project
  Documenten bij dit project
   

  Meer: