TEK-regeling geopend

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Vorige week dinsdag 21 maart is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geopend. TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en zijn geraakt door de hogere energieprijzen.

Aanvragen
Je kunt TEK aanvragen (bij het RVO) vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- Je energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis);
- Je bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie;
- Je hebt een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming is afgesloten;
- Je onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven.

Je kunt ook alvast aan de hand van een rekenformule bereken of je in aanmerking komt voor de TEK-regeling. Deze vind je op de website van de RVO. Ook Horeca Nederland heeft hierover een artikel geschreven.

TIP: Webinar op 14 maart
Heb je vragen over de TEK-regeling? Bijvoorbeeld hoe het precies werkt en wat je nodig hebt voor de aanvraag? Op 14 maart gaf RVO een webinar over dit onderwerp. Deze kun je hier terugkijken.

Deel: