Algemene ledenvergadering 10 april

SAVE THE DATE

Op woensdagavond 10 april houden we onze algemene ledenvergadering in de Walvisvaarder in Lies. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Op verzoek van de Raad van Commissarissen (RvC) van Terschelling Energie, wordt een voorstel gedaan om de RvC op te heffen. Dit is een van de agendapunten van deze avond. Zie hieronder voor de gehele agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen
 4. Financieel verslag:
 • Zonneparken 2022
 • Zonneparken 2023
 • Postcode dak TripHek
 • Postcode dak Wietse van Deelen (prognose)

Pauze

 1. Bestuurszaken
 2. Opheffen RVC
 3. Rondvraag
 4. Spreker Govert Geldof, Voorzitter Buurtmolen Tzum over coöperatieve windenergie

We zien je graag woensdagavond 10 april!

Deel: