Gastsprekers koersen op duurzaamheid tijdens ALV

Hoteleigenaar Dick Visser van De Walvisvaarder en Dirk Spoor, directeur van Rederij Doeksen lichtten hun duurzame plannen toe tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen woensdag 29 juni in de Walvisvaarder. Na twee jaar konden we eindelijk weer live haar verslag doen aan onze leden en geïnteresseerden.

Secretaris Jelle Cupido nam de aanwezigen mee in de projecten die de afgelopen twee jaar door de coöperatie in gang zijn gezet. Zo is Zonnepark Hee 2 in gebruik genomen. Beide zonneparken leveren samen nu ruim 800.000 kWh op wat een besparing oplevert van 445 ton CO2 per jaar. Met de ondertekening van de akte van opstal door Trip/Hek is de aanzet gegeven tot het eerste subsidie regeling coöperatieve energieopwekking (SCE) project op Terschelling. Er hebben zich sindsdien meerdere eigenaren van grote daken aangemeld die ook op deze wijze hun dak vol willen leggen met zonnepanelen.

Energie van Ons is nu meer dan een jaar onze energieleverancier van lokale groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. Het aantal klanten neemt gestaag toe, wat belangrijk is voor de coöperatie omdat Energie van Ons per klant €75 per jaar betaald. Deze inkomsten gebruikt Terschelling Energie om nieuwe duurzame projecten te initiëren.

Met Samen Duurzaam is een samenwerkingsverband van Gemeente Terschelling, Stichting Duurzame Buurtschappen, TOV en Terschelling Energie opgezet met als doel om in 2023 47% minder CO2 uit te stoten dan in 2016. Het online platform van Terschelling Energie is beschikbaar gesteld aan Samen Duurzaam en heeft geleid tot een nieuwe website duurzaamterschelling.nl Hierop zijn alle duurzame initiatieven op Terschelling te vinden. Terschelling Energie en de Energie Coöperatie Vlieland hebben jaren terug het idee om een klimaatfonds voor Vlieland en Terschelling op te richten voorgesteld aan Rederij Doeksen. Dit fonds is ondertussen opgericht en de eerste aanvragen voor subsidies zijn ingediend.

Daarnaast is de coöperatie nauw betrokken bij de gesprekken over een mogelijk zonnedak op de parkeerplaats bij Paal 8, de realisatie van een warmtenet op West en de verduurzaming van transport op het eiland middels oa. Blauwe Diesel (HVO100). Het opwekken van energie met behulp van het getij wordt op Ameland onderzocht en de resultaten straks gedeeld met de andere Waddeneilanden. De mogelijkheden van windenergie worden met de leden tijdens de ALV besproken.

Biovergister

Na de pauze krijgt Dick Visser het woord. Hij vertelt over de aandacht voor duurzaamheid bij de nieuwbouw van zijn hotel De Walvisvaarder. Met behulp van onder andere zonnepanelen, warmtepompen, een hele goede isolatie door houtskeletbouw en led-verlichting is het verbruik van dit pand enorm afgenomen en klaar voor de volgende generatie. De volgende stappen zijn onder meer het in gebruik nemen van een biovergister die dagelijks zo’n 30 kg aan groen afval verwerkt en jaarlijks 4.000 m3 gas oplevert en het leggen van meer zonnepanelen op andere daken van het hotel.

Elektrische veerdienst

Ook Dirk Spoor, directeur van Rederij Doeksen houdt een bevlogen verhaal over de stappen die de rederij zet in de verduurzaming van de veerdienst. Dirk legt uit hoe het Klimaatfonds Terschelling Vlieland is opgezet en hoe het gaat bijdrage aan de verduurzaming van de eilanden Terschelling en Vlieland en dit allemaal door middel van het compenseren van de CO2 uitstoot via het bootkaartje. Om het bagagevervoer te verduurzamen is Terschelling Energie het gesprek aangegaan met Rederij Doeksen, TST en Rijwielverhuur Zeelen. Dirk geeft zijn visie over hoe het bagagevervoer naar en op de eilanden verduurzaamd zou kunnen worden. Royal HaskoningDHV doet het vooronderzoek en komt binnenkort met resultaten. Vervolgens wordt de verduurzaming van de vloot besproken. Uit onderzoek is gebleken dat elektrificatie de beste oplossing is. Technisch is dit goed realiseerbaar. De beide nieuwe veerboten kunnen hiervoor omgebouwd worden en een nieuwe elektrische snelboot is in ontwikkeling. De levering van voldoende stroom bij de aanleginrichtingen in Harlingen en op Terschelling en Vlieland is de grootste uitdaging. Hiervoor is de rederij in gesprek met Rijkswaterstaat.

Ter afsluiting stelde Charlotte Mars zichzelf voor als de nieuwe beleidsmedewerker duurzaamheid van de Gemeente Terschelling en werd er in de bar nog even nagepraat met de aanwezigen.

Terschelling Energie beantwoord vragen over haar projecten, overstappen op groene energie of lid worden van de coöperatie bij het volgende Energie Café in Ons Huis op West op dinsdag 12 juli aanstaande.

Deel: