Funs Skinne Fryske Enerzjy

Financiering voor energie projecten

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.

Bent u opzoek naar duurzame financiering? Het FSFE biedt financiële ondersteuning in de vorm van een lening, garantie of participatie. Het FSFE investeert minimaal € 25.000 en maximaal € 15.000.000 per project en financiert maximaal 2/3.

Het FSFE verstrekt vier soorten financieringen. Een (kleine) standaard energietransitie lening voor het MKB, een (kleine) standaard energietransitie lening voor energiecoöperaties (meestal in combinatie met de postcoderoos regeling), een standaard achtergestelde financiering voor zon en maatwerk financieringen uiteenlopend van eigen vermogen tot senior leningen voor grotere energietransitie projecten.

https://www.fsfe.frl/

Deel: