Informatieavond Blauwe Diesel

Dinsdag 29 maart, Loods Trip-Hek in Lies, 19.30-22.00 uur

Fossiele brandstoffen zijn de grote boosdoener in de opwarming van de aarde, die ons leven zoals we dat nu leiden bedreigt. Blauwe diesel, ofwel hydrotreated vegetable oil (HVO), is een belangrijke transitiebrandstof naar klimaatneutrale mobiliteit. Rijden op HVO100 diesel biedt veel voordelen op het gebied van duurzaamheid. Zoals CO2 reductie tot wel 90% en een lagere uitstoot van schadelijke uitstoot van fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK's. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit en ook goed voor de motor, want filters en injectoren blijven langer schoon. Naast blauwe diesel zijn er alternatieven zoals biodiesel, groen gas en waterstof, die mogelijkheden bieden om onze broeikasgasuitstoot snel omlaag te brengen. We gaan op dinsdagavond 29 maart met loonbedrijven, transportbedrijven, landroverrijders, boeren en andere geintereseerden in gesprek over een fossielvrij Terschelling en met name de mogelijkheden van blauwe diesel op het eiland.

We hebben twee gasten uitgenodigd om hun kennis en ervaring te delen. Bouwe de Boer is energiecoordinator van de gemeente Leeuwarden en projectleider van Fossylvrij Fryslan. Hij komt ons bijpraten over de stand van zaken van de fossielvrije alternatieven en hoe wij het snelst een fossielvrij Terschelling kunnen realiseren. Wat is het verschil tussen biodiesel en blauwe diesel (hvo)? Wat is de toekomst van waterstof? Hoe snel gaan we over op elektrisch vervoer en machines voor de bouwsector en welke voor- en nadelen biedt blauwe diesel?

Daarnaast komt Klaas Hendrik Nagtegaal van het Nagtegaal Ameland zijn ervaring delen met blauwe diesel. Het bedrijf is in juni 1957 opgericht door Willem Nagtegaal en verzorgt beheer, bouw en onderhoud van tuinen, wegen en bermen, landbouwgrond, groenstroken of natuurgebied. Sinds juni 2017 is de onderneming volledig in handen van Klaas Hendrik Nagtegaal. Wat ooit begon met een trekker en wat tuingereedschap is vandaag de dag uitgegroeid tot een multidisciplinair inzetbaar loon- en aannemersbedrijf. Zowel in materieel als specialisatie in duurzaamheid hebben zij in de loop der jaren grote stappen gemaakt.

Wil je ook meepraten? Iedereen is welkom! Vooraf vragen over de avond? Bel energiecoach Willemijn Steentjes: 06-14046455