Dialoogavond: Energietransitie op Terschelling

Maandag 28 maart in ET10 Midsland van 19.30-22.00 uur

Praat mee over de toekomst van Terschelling en geef jouw mening! De gemeente wil graag op de eerste bijeenkomst van de Week van de Duurzaamheid met haar inwoners het gesprek aangaan over de uitvoering van de energietransitie op Terschelling. Met als doel om onze Co2 uitstoot te halveren voor 2030. Wat betekent klimaatverandering voor Terschelling en haar inwoners? Hoe ziet die energietransitie eruit? Welke kansen zijn er om het tij te keren en hoe pakken we die aan? Wie heeft welke rol?

Uit een enquête van mei 2021 blijkt dat veel inwoners zich zorgen maken over klimaatverandering en dat veel mensen thuis al maatregelen nemen om energie te besparen of hernieuwbare energie op te wekken. Behoud en bescherming van natuur is een belangrijke randvoorwaarde bij het nemen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen blijkt uit de enquête. Hierin hebben gemeente en inwoners een gedeelde verantwoordelijkheid.

We gaan het hebben over energiebesparing, opwekken van hernieuwbare energie, opslag en buffering van energie en slim gebruik van infrastructuur. Het verwarmen van gebouwen doen we nog grotendeels met aardgas, maar de alternatieven zijn al volop aanwezig, zoals warmtenetten, warmtepompen en elektrische ketels. Alle vormen van energie doen mee. En dat betekent dat we naar het hele energiesysteem moeten kijken inclusief alle infrastructuur. De beperkte capaciteit van de wadkabel vraagt bijvoorbeeld om ideeën voor opslag van energie.

De ‘Terschellinger Energietransitie’ heeft dus haar eigen kenmerken. Deze dialoogavond is bedoeld om die kenmerken in kaart te brengen en daarin voorkeuren te benoemen. Er is ook ruimte om belemmeringen en/of obstakels te benoemen, maar het gaat met name over de kansen. Aanwezigen worden uitgenodigd hun ideeën in te brengen. We blijven weg van lange inleidingen, maar bieden inspirerende voorbeelden en dialoog over de kansen!

Programma
19.30 – 19.45: Inloop, koffie en thee
19.45 – 20.00: Welkom, toelichting op het programma, spelregels
20.00 – 20.20: Inleiding: energiegebruik op Terschelling en een paar mogelijke toekomstbeelden voor 2030 en hoe doelen kunnen worden bereikt
20.20 -20.30: Eerste reacties op de inleiding
20.30 – 21.00: 3 pitches van eilanders met ideeën over de energietransitie
21.00 -21.15: Korte pauze, koffie en thee
21.15 -21.50: Plenaire discussie aan de hand van een aantal stellingen. Doel is om de voorkeuren van de aanwezigen over een aantal lastige opties te bespreken. Bijvoorbeeld: is er ruimte voor zon en/of wind op het eiland (ongeacht de huidige positie van de provincie t.a.v. wind). Is biomassa een mogelijke bron? Hoe houden we het betaalbaar? Hoe organiseren we het proces? TE een grotere rol?
21.50 – 22.00: Samenvatting en afsluiting door Herman Roozen