Dialoog Avond: Energietransitie op Terschelling

Uitgesteld ivm covid lock down, nieuwe datum zsm bekend

Met de nieuwe omgevingsvisie in de maak organiseert de gemeente twee bijeenkomsten om de kansen en uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, infrastructuur, zorg en duurzaamheid samen te bespreken. De gemeente wil graag op de eerste bijeenkomst met haar inwoners het gesprek aangaan over de uitvoering van de energietransitie op Terschelling. Met als doel om minimaal 55% CO2 emissiereductie te realiseren in 2030. Waar liggen kansen en wat is er nodig om die te verzilveren? Wie heeft welke rol?

Aanleiding
Het eilandakkoord van 2018 kent stevige doelen: 15-47% reductie van broeikasgassen in 2023. De ambities zijn onderdeel van een breder streven naar een duurzaam Terschelling, vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Terschelling Samen Duurzaam. We naderen het einde van de periode tot 2023. Waar staan we? Inmiddels is er een transitievisie warmte gemaakt met daar in de aanpak voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Ook is een nieuwe omgevingsvisie in de maak. Daarbij worden inwoners van Terschelling bevraagd over de ruimtelijke vraagstukken die spelen op het eiland.

Uit een enquête van mei 2021 blijkt dat veel inwoners zich zorgen maken over klimaatverandering en dat veel mensen thuis al maatregelen nemen om energie te besparen of hernieuwbare energie op te wekken. Behoud en bescherming van natuur is een belangrijke randvoorwaarde bij het nemen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen blijkt uit de enquête. Hierin hebben gemeente en inwoners een gedeelde verantwoordelijkheid.

De energietransitie kent een aantal ‘vaste onderdelen’: energiebesparing, de opwek van hernieuwbare energie, opslag en buffering van energie en slim gebruik van infrastructuur. Daarbij wordt steeds duidelijker dat integraal naar het energiesysteem moet worden gekeken. Her verwarmen van gebouwen deden we met aardgas, de alternatieven zijn meer divers: warmtenetten, all electric, hernieuwbare gassen als groen gas of groene waterstof. Dus in de warmtetransitie gaat het al lang niet meer over gassen. Alle vormen van energie doen mee. En dat betekent dat naar het gehele systeem moet worden gekeken, inclusief alle infrastructuur. De beperkte capaciteit van de wadkabel vraagt ook om ideeën voor opslag van energie. Bekijk het informatieve filmpje van NOSop3, voor de stand van zaken in 30 minuten!

De ‘Terschellinger Energietransitie’ heeft dus haar eigen kenmerken. Deze dialoog avond is bedoeld om die kenmerken in kaart te brengen en daarin voorkeuren te benoemen. Er zal ook ruimte zijn om belemmeringen en/of obstakels te benoemen maar het gaat met name over de kansen. Het gesprek over kansen biedt openingen voor de vraag: ‘hoe pakken we het dan aan?’ Deelnemers worden bevraagd en/of uitgenodigd hun ideeën in te brengen. We blijven weg van lange inleidingen, maar bieden inspirerende voorbeelden en dialoog over de kansen.

Programma
19.30 – 19.45: Inloop, koffie en thee
19.45 – 20.00: Welkom, toelichting op het programma, spelregels
20.00 – 20.20: Inleiding: energiegebruik op Terschelling en een paar mogelijke toekomstbeelden voor 2030 en hoe doelen kunnen worden bereikt.
20.20 -20.30: Eerste reacties op de inleiding
20.30 – 21.00: 3-4 sinaasappelkist pitches van eilanders met ideeën over de energietransitie.
21.00 -21.15: Korte pauze, koffie en thee
21.15 -21.50: Plenaire discussie aan de hand van een aantal stellingen. Doel is om de voorkeuren van de aanwezigen over een aantal lastige opties te bespreken. Bijvoorbeeld: is er ruimte voor zon en/of wind op het eiland (ongeacht de huidige positie van de provincie t.a.v. wind). Is biomassa een mogelijke bron? Hoe houden we het betaalbaar? Hoe organiseren we het proces? TE een grotere rol?
21.50 – 22.00: Samenvatting en afsluiting Herman Roozen

Wil je ook een sinaansappelkist pitch houden? Meld je idee via m.hania@terschelling.nl