Kijkje achter schermen van duurzame huizen

Tijdens de duurzame huizenroute, die afgelopen zaterdag op Terschelling werd georganiseerd door Terschelling Energie konden werden deelnemers aan de route in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen bij acht Groene Doeners en uit eerste hand te vernemen over het hoe en waarom zij energie besparende maatregelen hebben genomen.

Bij vakantiepark ‘Tjermelân’ in Oosterend is men bijzonder bewust en verantwoord bezig op het gebied van duurzaamheid. Certificeringen van Green Key en het Waddengoud Keurmerk zijn daar het bewijs van. Parkmanager Melis de Vries en zijn echtgenote Anke zijn de drijvende krachten achter vele energiebesparende maatregelen. “We hebben op het park een scala aan maatregelen genomen die leiden tot een aanzienlijke energiebesparing. Allereerst noem ik de installatie van zonnepanelen. Om aan onze energiebehoefte te kunnen voldoen zouden er jaarlijks 3100 bomen moeten worden gekapt. De aanschaf van de zonnepanelen heeft een besparing van 870 bomen tot gevolg. Besparing zit hem vooral in een heleboel ‘kleine’ dingen: ’s nachts is op het hele park de buitenverlichting uit; we gebruiken uitsluitend led- en spaarlampen; de schoonmaakmiddelen die we gebruiken zijn milieuvriendelijk en de huisjes worden stuk voor stuk verbouwd en nog beter geïsoleerd. We hebben het bedrijf ook aangemeld bij De Milieubarometer. Dat is een handig instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van je bedrijf te meten. Na het invullen van de milieugegevens vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken en een CO2-footprint. Je ziet dan in een oogopslag hoe je scoort op het gebied van milieu en waar prioriteiten liggen voor het boeken van milieuwinst. Maar de Milieubarometer biedt nog meer: inzicht in uw milieukosten, kengetallen en een overzicht van maatregelen waarmee u uw milieuprestatie kunt verbeteren. Als laatste, en niet minst belangrijke punt noem ik de betrokkenheid van onze medewerkers en gasten bij de energiebesparing”, besluit Melis.

Op West Terschelling brachten we een bezoek aan Harmen van der Ende. Hij heeft aan aantal energiebesparende maatregelen getroffen en vertelt daar gepassioneerd over. “Een aantal jaren geleden kwamen we inde gelegenheid om het huis te kopen van de woningstichting Pierre Louis. Energiebesparing was een onderwerp dat mij altijd heeft gefascineerd en we besloten ons huis ónder handen te nemen’. We besloten een bedrag van €15.000 van ons spaargeld in duurzaamheid te investeren en ik maakte een plan dat uit vijf onderdelen bestond. De provincie stelde subsidie beschikbaar maar dan moest het huis wel twee ‘klassen’ stijgen op de milieuladder. Het huis zat bij aankoop in klasse D, dus we moesten minimaal naar klasse B. Als eerste hebben we de zolderverdieping geïsoleerd en bewoonbaar gemaakt voor een van onze kinderen. We plaatsten 21 zonnepanelen op het dak, 9 aan de voorzijde en 12 aan de achterzijde. Het rendement van die panelen wordt enigszins belemmerd door enkele bomen voor het huis, maar leveren toch een jaaropbrengst van 4 Megawattuur per jaar. Aan de westkant plaatsten we een zonneboiler op het dak. De kruipruimte onder het huis vulden we met EcoChips, waardoor de vloer wordt geïsoleerd en de ruimte tussen de spouwmuren werd gevuld. Tot slot hebben we een houtkachel aangeschaft, die de hele benedenverdieping verwarmt. Bij Staatsbosbeheer heb ik ingetekend op percelen hout, zodat ik voorlopig voort kan. Al deze besparende maatregelen hebben tot gevolg dat ik elke maand blij ben met mijn energierekening, die van € 160 naar € 60 is gezakt”, vertelt Harmen.

TE organiseerde samen met de gemeente de Terschellinger Duurzame Huizenroute op zaterdag 12 november. Op deze open dag konden acht huizen en bedrijven met duurzame aanpassingen bezocht worden. Op West waren Ons Huis, Jaap de Jong, Harmen van der Ende en de ambtswoning van burgemeester Wassink open. Om Oost kon je langs bij Ada & Gea, dokter Dijkema, De Groene Weide en vakantiepark Tjermelan. De eigenaren vertelden in ongedwongen sfeer over hun overwegingen, investeringen en opbrengst. Je kon tussen 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur binnenlopen. Speciaal voor deze gelegenheid kon je gratis gebriuk maken van de Watt Car. Of stapte je kosteloos op een e-bike en fietste de duurzame huizenroute op West of Oost.

Deel van de tekst: Weekblad de Terschellinger (krant van 17 nov.)

Deel: