Partners

Zonder een aantal belangrijke, evenzo fanatieke partners zouden we niet zo voortvarend te werk kunnen gaan. Samen met de gemeente en belangenorganisaties op en om Terschelling maken we ons hard voor een eiland waar nieuwe energie de boventoon gaat voeren. Zij steunen ons in raad en daad, of met financiele middelen.

Gemeente Terschelling

Gemeente TerschellingUw ambtelijke ambassadeurs in groen

De gemeente is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Door zich te verbinden aan het Ambitiemanifest heeft ze zich ten doel gesteld in 2020 energie zelfvoorzienend te zijn. Van meet af aan zijn college en medewerkers betrokken bij de opzet van Terschelling Energie. We trekken waar mogelijk samen op om onze ambities te realiseren. Dankzij een subsidie van de gemeente werd de opstart mogelijk gemaakt..


Meer info
Streekwurk

StreekwurkSubsidie van Streekwurk maakte ons platform mogelijk

Vanaf 2014 werkt de Provincie samen met de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de ontwikkeling het Friese platteland. Dit gebeurt via de streekagenda: een uitvoeringsprogramma van projecten van en voor de streek waarin de partners gezamenlijk de gebiedsdoelen en ambities vastleggen. De Provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken..


Meer info
Vandebron

Vandebron

Het idee voor Vandebron ontstaat in 2013 wanneer Remco Wilcke, Matthijs Guichelaar, Aart van Veller en Michael Fraats zich afvragen waarom ze energie niet gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar kunnen kopen. In andere sectoren is het dankzij innovatieve startups al heel gewoon om direct te in contact komen met de aanbieder. “Wat als we ouderwetse energiebedrijven overbodig zouden maken door mensen in staat te stellen om hun energie rechtstreeks bij een duurzame producent in te kopen?” was de vraag..


Meer info