Energie Investerings Aftrek (EIA)

Gemiddeld 11% voordeel

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening!

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, veehouderij en industrie.

Voor de Industrie zijn in ieder geval de volgende specifieke investeringen op de Energielijst interessant:

 • Warmtepomp (code 221103)
 • Energiezuinige koelinstallatie (code 220212)
 • HR-elektromotor (code 220602)
 • Energiezuinige ventilator (code 220306)
 • Isolatie voor bestaande procesinstallaties (code 220409)
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte (code 220814)

Maar ook op het gebied van Duurzaam Bouwen zijn er voordelen te behalen, denk bijv. aan:

 • HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen, max 1,1 W/m2K (210401)
 • HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen, max 0,7 W/m2K (210402)
 • Isolatie voor bestaande constructies (210403)
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen (210406)
 • Afvalwarmte benutten (210803)
 • Warmtepompboiler (211102, 211106)

Aanvragen

Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA)? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij RVO. Vervolgens kunt u de EIA toepassen in uw belastingaangifte. Denk erom dat je E-Herkenning nodig hebt hiervoor!

U kunt voor de EIA 2 soorten kosten melden: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen. De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt.

Deel: