Voortgang Zonnepark Hee

Transofrmatorhuisje staat, nu de panelen nog!

Over de voortgang van het oprichten van ons Zonnepark op Hee kunnen wij alleen maar positief zijn. Althans, als we de weersomstandigheden van de afgelopen weken in beschouwing nemen. Het zal jullie niet ontgaan zijn hoeveel water er in januari en begin februari op ons mooie eiland gevallen is. Hier en daar zwommen er zelfs eenden midden in de weilanden. We kunnen er niet omheen…we hebben vertraging opgelopen. Nu is dat in deze tijd van het jaar minder erg dan wanneer dat in juni/juli gebeurt. De dagen zijn nu nog kort en de zon, als hij schijnt, staat laag aan de horizon. In de zomer is dat zoals we allen weten precies omgekeerd.

Hoe staan we er nu voor? Tussen de buien door is toch de hele infrastructuur van het park opgebouwd. Daarvoor zijn geulen gegraven voor de kabels die aansluiting moeten geven aan de 10.000 volt kabel van het middenspanning net. Daarvoor moest onder de Hoofdweg geboord worden. Eenzelfde boring, maar nu 2x zo lang moest op het terrein zelf gebeuren. Vervolgens is een gat gegraven waarin een de behuizing van het apparaat staat, dat de stroom van de zonnepanelen geschikt maakt om op die hoofdleiding aangesloten te worden. Dat is een betonnen gevaarte van 11,7 ton! Die staat nu op 4 heipalen en is volledig bereid om de zonnestroom te ontvangen. Daarna is het weiland geheel geëgaliseerd.

Om het kort te houden, alles is nu klaar om de panelen te gaan installeren. Daarvoor moet zo’n 3.000 m2 worteldoek gelegd worden. Daarna kunnen de ca 700 ballast betontegels en de schragen waar de panelen op rusten geplaatst worden. Dan moet de ondergrond wel enigszins opgedroogd zijn, en zeker niet bedekt zijn met een pak sneeuw. En die sneeuw moet eerst smelten. Die kan je er niet zomaar vanaf schuiven. Kortom, ons plan om per 1 maart te gaan draaien hebben we niet kunnen halen. We streven er nu naar om, ijs en weder dienende de startdatum van 1 april te halen.

Gelukkig zijn de financiële consequenties van die vertraging te overzien. Wat we nu missen aan stroomopbrengst wordt na 1 april ruimschoots ingehaald, terwijl een aantal vaste operationele kosten nog niet gemaakt hoeven te worden. We houden je op de hoogte!

(foto's Simon Kalf en Jolanda Gooiker)

Deel: