Leden investeren in recordtijd in Zonnepark

De leden van Terschelling Energie hebben afgelopen vrijdag in vier uur tijd samen €180.000 geïnvesteerd in Zonnepark Hee. Een deel van de financiering van het eerste energieproject van de eilander coöperatie moest gerealiseerd worden door de verkoop van 600 obligaties. Nu de financiering van het zonnepark compleet is, hopen we in februari 2018 te starten met de aanleg van de panelen op het erf van Cor Langerak op Hee.

“We zijn supertrots dat we gister in zo’n korte tijd alle obligaties aan onze leden hebben verkocht. Het is geweldig om te merken dat zoveel mensen ons steunen in de realisatie van ons eerste energieproject,” aldus bestuurssecretaris Jelle Cupido. Naast deze crowd funding, wordt het zonnepark gefinancierd door het FSFE en steekt TE een gedeelte van het eigen vermogen in het park. “Nu de vergunningen rond zijn en de financiering compleet kan partner GroenLeven starten met de aanleg van de 1500 zonnepanelen. Daarvan zal een deel op de daken van de loodsen van Cor Langerak geplaatst worden, en een deel op het omliggend land. Liander kan begin 2018 de kabels pas leggen. Min of meer tegelijkertijd starten we met de plaatsing van de zonnepanelen.”

Zonnestroom

Straks zal de stroom van het zonnepark aangeboden worden via de website van Terschelling Energie. Maar liefst 120 huishoudens kunnen dan van eilander zonnestroom worden voorzien. Mensen kunnen via Terschelling Energie klant worden bij Vandebron en het Zonnepark Hee als bron kiezen.

Info Avond

“Door dit grote succes komt de tweede informatieavond op 30 november te vervallen,” zegt Cupido. “We zullen begin 2018 een avond organiseren om het zonnepark te lanceren, dan starten we meteen met de stroomverkoop. Tot die tijd kun je de ontwikkelingen volgen op onze site of door je aan te melden voor de nieuwsbrief.“

Deel: