Crowdfunding Hee 2 binnen week geslaagd

De leden van Terschelling Energie hebben afgelopen week samen €246.000 geïnvesteerd in Zonnepark Hee 2. De financiering van het tweede energieproject van de eilander energiecoöperatie moest gerealiseerd worden door de verkoop van 820 obligaties. Nu de financiering van het zonnepark compleet is, hoopt het bestuur in februari 2021 te starten met de aanleg van 1044 zonnepanelen op het erf van Cor Langerak op Hee.

“We zijn erg blij dat zoveel mensen ons steunen in de realisatie van ons tweede energieproject,” aldus directeur van Zonnepark Hee BV Jacob Sil Ruige, “Het afgelopen jaar is door corona voor veel mensen heel anders verlopen, ook financieel. We hebben daarom vooraf bij onze leden gepolst of er animo was om te investeren in het zonnepark. We kregen zoveel enthousiaste reacties, dat we het aandurfden om de financiering van het project geheel door middel van crowdfunding aan te pakken.”

Nu de vergunningen rond zijn en de financiering compleet kunnen we starten met de aanleg van de 1044 zonnepanelen in een veldsysteem. Het park sluit dan aan op zonnepark Hee 1, dat naast een veldsysteem ook uit een daksysteem bestaat.

Reservelijst

Alle leden die nog graag mee willen doen, maar net te laat waren, kunnen zich inschrijven op een wachtlijst. Deze staat op de website van Duurzaam Investeren. De coöperatie garandeert dat iedereen op die wachtlijst minimaal een obligatie kan aanschaffen.

Zonnestroom

Straks zal de stroom van het hele zonnepark Hee 1 en Hee 2 verkocht worden aan Energie VanOns. Klanten van Terschelling Energie krijgen 100% lokale groene stroom van Energie VanOns, waarvan nu een deel dus ook Terschellinger zonnestroom is. Samen leveren Hee 1 en Hee 2 straks 800.000 kWh op. Dit betekent een vermindering in CO2 uitstoot van maar liefst 368 ton per jaar. Daarmee dragen we bij aan de doelstelling van Terschelling om in 2023 49% minder CO2 uit te stoten.

Deel: