Milieubarometer eerste jaar gratis voor Terschellinger ondernemers

De gemeente biedt bedrijven op Terschelling een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. De Milieubarometer is een handig hulpmiddel om de milieubelasting van je bedrijf terug te dringen. Het is een online milieuregistratie die de milieuscore en bijbehorende kosten van je bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Het is een handig instrument waarmee je je bedrijfsvoering kunt verduurzamen en energie kunt besparen. Door het gebruik van de barometer kun je ook fors besparen op kosten.

Hoe werkt de Milieubarometer?

Je vult gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik in. Vervolgens zie je in verscheidene staafdiagrammen welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de totale milieuscore en bijbehorende kosten van je bedrijf.

Voordelen van de Milieubarometer:

  • eenvoudig in te vullen
  • geeft de prioriteiten voor het terugdringen van uw milieugerelateerde kosten
  • voldoet aan de eisen aan milieuregistratie van de overheid
  • maakt de communicatie over uw milieuprestatie makkelijk

Wat biedt de gemeente je precies aan?

  • een gratis startabonnement van een kalenderjaar
  • een login voor de Milieubarometer van de Stichting Stimular
  • telefonische ondersteuning helpdesk bij registratie door de Stichting Stimular
  • veilige afscherming van uw bedrijfsgegevens voor anderen
  • twee keer per jaar een nieuwsbrief met tips
  • een herinnering ruim voor de afloop van uw startabonnement om uw abonnement op te zeggen dan wel voor te zetten

Aanmelden kan via: www.milieubarometer.nl/aanmelden
Kijk voor meer informatie op: www.milieubarometer.nl

Deel: