Vergaderdata

Het bestuur komt minimaal eens per maand samen om de lopende zaken te bespreken, tegenwoordig via Zoom. Heb je zelf een idee waarmee je het eiland wilt verduurzamen en weet je niet hoe je dit moet aanpakken (of juist wel!), mail ons dan of bel een van de bestuursleden. Wellicht kunnen we het idee uitwerken en realiseren. Samen krijgen we meer voor elkaar, voor en door Terschelling. Mail naar info@terschellingenergie.nl en dan bespreken we het in de volgende BV!

De volgende bestuursvergadering (BV) staat gepland voor: woensdag 1 juli 2020. Daarna vergaderen we elke twee weken op woensdag.

De Algemene Ledenvergadering van 2018 en 2019 vindt plaats op woensdag 24 juni per Zoom van 20.00-21.00 uur