Vergaderdata

Het bestuur komt min. eens per maand samen om de lopende zaken te bespreken, tegenwoordig via Zoom. Heb je zelf een idee waarmee je het eiland wilt verduurzamen en weet je niet hoe je dit moet aanpakken (of juist wel!), mail ons dan of bel een van de bestuursleden. Wellicht kunnen we het idee uitwerken en realiseren. Samen krijgen we meer voor elkaar, voor en door Terschelling. Mail naar info@terschellingenergie.nl en dan bespreken we het in de volgende BV!

De volgende bestuursvergadering (BV) staat gepland voor: ...