Duurzaam Terschelling

Meer actie en daden

Maak je je zorgen over de klimaatveranderingen? Wat kun je besparen op je energierekening? Moet Terschelling van het aardgas af? Wat is CO2? Ga je voor CO2-neutraal? Of voor CO2-vrij? Iedereen aan Nederlandse groene stroom binnen 2 jaar? Wil jij op Terschelling droge voeten houden? Zie jij mogelijkheden voor windmolens op Terschelling?

Deel:

Project Info:

Hoe ver is Terschelling eigenlijk al en wat moet er volgens jou nog gebeuren? Wil je antwoorden op deze vragen of heb je zelf goede ideeën?
Houd dan woensdag 28 maart en donderdag 12 april vrij! Dan bepalen we samen de energietoekomst voor Terschelling in de ET10 vanaf 19.30 uur.

Zoals bekend wordt er al geruime tijd gewerkt met het Waddenbreed ambitiemanifest waarin Terschelling zich heeft gecommitteerd aan de doelstelling om in 2020 onafhankelijk en duurzaam op het gebied van water en energie te worden. Er is al veel gebeurd, maar de tijd dringt en er is nog zeer veel te doen. Er is nieuwe energie en een eindsprint nodig!

Publieksavonden

Om deze eindsprint in te zetten is een nieuwe focus nodig, een duidelijk uitvoeringsprogramma en bovenal de inzet en betrokkenheid van alle mensen en partijen op ons eiland. Duurzaamheid moet nog veel meer een gezamenlijk streven worden van alle Terschellingers. Daarom willen de Gemeente Terschelling en Terschelling Energie met alle eilanders een gesprek voeren dat tijdens twee publieke avonden zal plaats vinden. Op woensdag 28 maart en donderdag 12 april kunen alle geintereseerden meepraten vanaf 19.30 uur in de ET10.

CO2 light

In overleg met een aantal betrokken partijen op het eiland hebben we twee werksessies georganiseerd om de publieksvaonden voor te bereiden. De verslagen ervan staan hieronder op de pagina. Op 28 maart vond de eerste publieksavond plaats in ET10, waar de urgentie van verduurzaming en de mogelijke doelstellingen besproken werden. Op 12 april nodigen we iedereen uit om met goede ideeen en voorstellen te komen. De gemeente zal een voorstel doen voor een realistisch einddoel om zoveel mogelijk C02 uitstoot te besparen in 2025 en de benodigde tussenstappen. Die kunnen we dan samen vaststellen. Daarna is er vooral ruimte om maatregelen te bespreken, waarbij nieuwe, frisse ideeen en plannen meer dan welkom zijn. Sterker nog, de gemeente looft een prijs uit voor de drie beste plannen om die ook daadwerkelijk uit te voeren!

 
Contact
 

Stap over op lokaal opgewekte groene stroom. Word klant van Energie VanOns.

Overstappen

Investeer in een duurzamer Terschelling. Word lid van Terschelling Energie.

Word lid